Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 262, 2019
64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018)
Article Number 07002
Number of page(s) 8
Section Engineering of Building Enterprises
DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201926207002
Published online 30 January 2019
 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz U. z 2003, nr 162, poz. 1568. [Google Scholar]
 2. Kłoczkowski J., Ratajski S., Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, Polski Komitet do Spraw UNESCO, Warszawa (2009). [Google Scholar]
 3. WCED Bruntland Commission, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford (1987). [Google Scholar]
 4. Konstytucji Rzeczpospolitej Polska. [Google Scholar]
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627. [Google Scholar]
 6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. [Google Scholar]
 7. Affelt W., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury, W stronę dziedzictwa zrównoważonego (cz.2), Ochrona Zabytków, (2009a), s. 53–82. [Google Scholar]
 8. Terlikowski W., Wpływ wybranych zagadnień dotyczących budynków zabytkowych na logistykę procesu ich rewitalizacji, Logistyka, 3(2014), s. 6326–6334. [Google Scholar]
 9. Skaldawski B., Chabiera A., Lisiecki A., System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich, kurier konserwatorski 11 (2011), s. 5–35. [Google Scholar]
 10. Ocena energetyczna budynku z wykorzystaniem metod optymalizacji wielokryterialnej i wielopoziomowej. Rozprawa doktorska Fedorczak – Cisak M. 2008. [Google Scholar]
 11. Fedorczak – Cisak M., Furtak M., Romańska – Zapała A., Wdrażanie dyrektywy EPDE w Polsce w aspekcie działań Politechniki Krakowskiej – Małopolski Certyfikat Budynku Energooszczędnego, Przegląd Budowlany nr 6/2015, Warszawa 2015, ISSN 0033-2038. [Google Scholar]
 12. Fedorczak-Cisak M., Furtak M., The development of energy-efficient construction in the Malopolska region by the projects SPIN. Malopolska Certified Energy-Efficient Building [w:]Recent Advances in Mechanics, Mechatronics and Civil, Chemical and Industrial Engineering. Proceedings of the 2015 International Conference on Civil Engineering, Zakynthos Island, Grecja, 2015, str. 201–208, ISBN: 978-1-61804-325-2, ISSN: 2227-4588. [Google Scholar]
 13. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ [Google Scholar]
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. [Google Scholar]
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [Google Scholar]
 16. PN-EN 12464-1 “Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” [Google Scholar]
 17. Skłodowski M., Przykłady analizy wielokryterialnej w ocenie wartości i ochrony dziedzictwa kultury, pod redakcją Szmygina B., Systemy wartościowania dziedzictwa stan badań i problemy, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS Politechnika Lubelska, Warszawa, Lublin (2015), s. 209–240. [Google Scholar]
 18. Dytczak M., Ginda G., Wybrane wielokryterialne metody wartościowania uwzględniające trudno mierzalność cech zabytków, wew. pod red. Szmygina B., Systemy wartościowania dziedzictwa stan badań i problemy, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS Politechnika Lubelska, Warszawa, Lublin (2015), s. 39–59. [Google Scholar]
 19. Radziszewska-Zielina E., Śladowski G., G., Sibielak M., Planning the reconstruction of a historic building by using a fuzzy stochastic network, “Automation in Construction”, Vol. 84, 2017, pp. 242–257. [Google Scholar]
 20. Michnik J. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (2013). [Google Scholar]
 21. Ming-Lang Tseng, Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management in uncertainty, Applied Soft Computing 11 (2011) 1340–1352. [CrossRef] [Google Scholar]
 22. Gabus A., Fontela E., World Problems an Invitation to Further Thought within the Framework of DEMATEL, Battelle Geneva Research Centre, Switzerland Geneva (1972). [Google Scholar]
 23. Saaty T. L., Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, University of Pittsburgh, RWS Publications, (1996), ISBN. [Google Scholar]
 24. Radziszewska-Zielina Elżbieta, Śladowski Grzegorz. 2017. Supporting the Selection of a Variant of the Adaptation of a Historical Building with the Use of Fuzzy Modelling and Structural Analysis. Journal of Cultural Heritage. Vol. 26, (2017) 53–63. [Google Scholar]
 25. Radziszewska-Zielina E., Śladowski G., Proposal of the Use of a Fuzzy Stochastic Network for the Preliminary Evaluation of the Feasibility of the Process of the Adaptation of a Historical Building to a Particular Form of Use, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, WMCAUS 2017, Vol. 245, 2017. [Google Scholar]
 26. Komfort użytkowania oraz klimat środowiska wewnętrznego budynków energooszczędnych = The comfort using rooms and climate of the international environment of energy efficient buildings / Małgorzata Fedorczak-Cisak, Alicja Kowalska-Koczwara // Materiały Budowlane. – 2014, Nr 6 (502), s. 97–100. – ISSN 0137-2971. [Google Scholar]
 27. PN-EN 15251 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę. [Google Scholar]
 28. PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego. [Google Scholar]
 29. EN ISO 7726 Ergonomia środowiska termicznego -Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych. [Google Scholar]
 30. M.E. Gierke, R.R. Coerman, The biodynamics of human response to vibration and impact, Indust. Med. and Surg 32, 1963, 30–32 [Google Scholar]
 31. PN-B-02171:2017-06 evaluation of human exposure to vibration in buildings [Google Scholar]
 32. ISO 2631-2, Guide to the evaluation of human exposure to whole body vibration. Part 2 – Vibration in buildings, 2003, International Organization for Standardization. [Google Scholar]
 33. ISO 10137 Bases for design of structures – Serviceability of buildings and walkways against vibration, 2007, International Organization for Standardization [Google Scholar]
 34. Tamura Y., Kawana S., Nakamura O., Kanda J. & Nakatà S., Evaluation perception of wind-induced vibration in buildings. Structures & Buildings, 159, pp. 1–11, 2006. [Google Scholar]
 35. Kwok K. C. S, Hitchcock P. A., Burton M. D. Perception of vibration and occupant comfort in wind-excited tall buildings. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 97, Issues 7–8, September–October 2009, pp. 368–380. doi:10.1016/j.jweia.2009.05.006 [CrossRef] [Google Scholar]
 36. Waddington D. C, Woodcock J., Peris E., Condie J., Sica G., Moorh o u s e A. T., & S t e e l e A. Human response to vibration in residential environments. J. Acoust. Soc. Am. 135,82 (2014); http://dx.doi.org/10.1121/1.4836496. [Google Scholar]
 37. Marioka M., Griffin M. J. Difference thresholds for intensity perception of whole-body vertical vibration: Effect of frequency and magnitude. J. Acoust. Soc. Am. 107 (1), January 2000, pp. 620–624. [CrossRef] [Google Scholar]
 38. Kawecki J., Stypuła K. Ensuring vibrational comfort for people in buildings exposed for transport impact. (in Polish). Publishing House of Cracow University of Technology, Cracow 2013 [Google Scholar]
 39. PN-B-02151-4:2015-06 Building acoustics. Noise protection in buildings. (in Polish). [Google Scholar]
 40. Norma PN-B-02151-3;1999 Building acoustics. Noise protection in buildings. (in Polish). [Google Scholar]
 41. Maciąg E., Kuzniar K., Tatara T. (2015) « Response Spectra of the Ground Motion and Building Foundation Vibrations Excited by Rockbursts in the LGC Region ». Earthquake Spectra, Vol. 32, No 3, 1769-1791, August 2016, ISSN 8755-2930. [Google Scholar]
 42. Tatara T., Pachla F., Kuboń P. « Experimental and numerical analysis of an industrial TC Tower ». Biuletyn of Erthquake Engineering, ISSN : 1570-761X (Pront version) ; 1573-1456 (online clectronic version). DOI : 10.1007/s10518-016-0053-y. [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.