Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 262, 2019
64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018)
Article Number 05017
Number of page(s) 7
Section Transportation Engineering
DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201926205017
Published online 30 January 2019
 1. Wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie metod oceny, pomiaru oraz raportowania stanu nawierzchni drogi startowej [Guidelines no. 2 of the President of Civil Aviation Office of 25 January 2016 on the methods of evaluating, measuring reporting runway pavement condition], (2016) [Google Scholar]
 2. PN-EN ISO 13473-1:2005 Charakterystyka struktury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych. Część 1: Określenie średniego profile głębokości [Characteristics of pavement structure with the use of surface profiles. Part 1: Determination of the mean depth profile]. [Google Scholar]
 3. M. Wesołowski, P. Iwanowski, Interpretacja właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych i lotniskowych na podstawie pomiaru współczynnika tarcia [Interpretation of skid resistance properties of road and airfield surfaces, based on measuring the friction coefficient], Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12/2017, 159 - 164, (2017) [Google Scholar]
 4. Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2017/021/R z dnia 08 grudnia 2017 r. wdrażającej wydanie czwarte Specyfikacji Certyfikacyjnych (CS) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN [Annex to the Decision of the Executive Director of EASA no. 2017/012/R of 8 December 2017, introducing the fourth edition of the Certification Specification (CS) and Guidance Materials (GM) to Aerodromes Design CS-ADR-DSN], (2017) [Google Scholar]
 5. M. Wasilewska, W. Gardziejczyk, P. Gierasimiuk, Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych z odkrytym kruszywem w początkowym okresie ich użytkowania [Assessing the skid resistance properties of concrete pavements with open-faced aggregate, in the initial operating period], Roads and Bridges Drogii Mosty, 16, 295-308, (2017) [Google Scholar]
 6. Załącznik 14 ICAO do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Lotniska Tom I Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie 6 [Annex 14 ICAO to the Convention on International Civil Aviation, Airfield Volume I Engineering and operaton of airfields, issue 6], (2013) [Google Scholar]
 7. Doc. 9157 ICAO AN/901 Aerodrome Design Manual Part 1 Runways, ICAO, third edition, (2006) [Google Scholar]
 8. Advisory Circular no: 150/5320-12C, U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration (FAA), (1997 as am.) [Google Scholar]
 9. Doc. 9137 ICAO AN/898 Airport Service Manual Part 2 Pavement Surface Conditions, ICAO, fourth edition, (2002) [Google Scholar]
 10. PN-EN 13036-1:2010 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część 1: [Road and airfield surface characteristics. Test methods. Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique] [Google Scholar]
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych [Regulation of the Minister of Infrastructure of 16 January 2002 on the technical-construction legislation regarding tollways], (2002) [Google Scholar]
 12. Załącznik do Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.04.2015 roku, Diagnostyka stanu nawierzchnii jej elementów. Wytyczne stosowania [Annex to Regulation no. 34 of the General Director of National Roads and Motorways of 30 April 2015, Diagnostics of the conditions of the surface and its elements] (2015) [Google Scholar]
 13. NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Badanie szorstkości [Airfield pavements. Roughness test] [Google Scholar]
 14. Runway friction characteristics measurement and aircraft braking (RuFAB), final report volume 3 – functional friction, Research Project European Aviation Safety Agency 2008/4, (2010) [Google Scholar]
 15. J.W. Hall, K.L. Smith, L. Titus-Glover, J. Wambold, T. Yager and Z. Rado, Guide for Pavement Friction, NCHRP Web-only Document 108, Contractor’s Final Report National Cooperative Highway Research Program Project 0143, Transportation Research Board of the National Academes, (2009) [Google Scholar]
 16. A. Ueckermann, D. Wang, M. Oeser, B. Steinauer, Calculation of skid resistance from texture measurements, Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2 (1), 3 16, (2015), This study was conducted as part of a research project funded by the German Federal Ministry of Economy and Technology No. 19S11002 [Google Scholar]
 17. J. Meegoda, S. Gao, Evaluation of pavement skid resistance using high speed texture measurement, Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2, (2015) [Google Scholar]
 18. A. Pożarycki, J. Fengier, M. Wyczałek, P. Skrzypczak, M. Wesołowski, K. Blacha, Analiza wyników metody fotogrametrycznej w świetle właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni [Analysis of the results of photogrammetric method in the light of pavement skid resistance properties], Drogownictwo, 3/2017, 75-84, (2017), Project: ”Intelligent monitoring system of technical pavement condition”, conducted under the Polish grant of National Center for Research and Development No. 244286 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.