Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 262, 2019
64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018)
Article Number 04006
Number of page(s) 7
Section Geotechnics
DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201926204006
Published online 30 January 2019
 1. A. Mecke, I. Lee, J.R. Bakerjr., M.M. BanaszakHoll, B.G. Orr, Eur. Phys. J. E 14, 7 (2004) [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
 2. P. Baran, E. Zawisza, A. Trela, Zastosowaniewybranych metod równowagi granicznej do analizywartości parametrów wytrzymałościowych odpadówpowęglowych. [Usage of chosen limit equilibriummethods as the tool analysing the values of strengthparameters of coal mining wastes]. InżynieriaMorska i Geotechnika, 4, 456–461 (2012) (in Polish). [Google Scholar]
 3. A. Kostadinova, E. Todorova, Characterisation and classification of mine wastes. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(2), 558–564 (2014). [Google Scholar]
 4. D. Rakic, I. Basaric, Z. Berisavljevic, D. Berisavljevic, Geotechnical characteristics of industrial waste slag and sludge from smederevosteel mill, Serbia. Journal of EnvironmentalProtection and Ecology, 17(2), 512–522 (2016). [Google Scholar]
 5. K.M. Skarżyńska, Odpady powęglowe i ichzastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej. [Collieryspoils and their application in civil engineering].Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.(1997) (in Polish). [Google Scholar]
 6. E. Zawisza, Geotechniczne i środowiskowe aspektyuszczelniania grubookruchowych odpadówpowęglowych popiołami lotnymi. [Geotechnical and environmental aspects of sealing coarse collierywaste with fly ash]. Zeszyty Naukowe AkademiiRolniczej w Krakowie, 280 (2001) (in Polish). [Google Scholar]
 7. A. Gruchot, Utylizacja odpadów powęglowych ipoenergetycznych do celów inżynierskich jakoczynnik kształtowania i ochrony środowiska.[Utilisation of coal mining wastes and fuel ashes forengineering purposes as a factor of environmentaldevelopment and protection]. Zeszyty NaukoweUniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Rozprawy,238 (2016) (in Polish). [Google Scholar]
 8. V. Selimbasic, A. Cipurkovic, N. Donlagic, V. Stuhli,A.Dozic, Biological recultivation with mining wastematerial and intake of heavy metals. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(1), 181–187 (2011). [Google Scholar]
 9. PKN EN ISO 14688-2:2004, Badania geotechniczne.Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2.Zasady klasyfikowania. [Geotechnical surveys.Determination and classification of ground. Part 2.Principles of classification.] Polski KomitetNormalizacyjny, Warszawa. (in Polish). [Google Scholar]
 10. J.G. Canibano, M. Garcia, J.A.F. Valcarce, Construction of a road base using coal wastes stabilized with cement. 3rd International Symposium on Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes, Glasgow, UK, 17–23 (1990). [Google Scholar]
 11. T. Zydroń, Zagęszczalność nieprzepalonych odpadów górnictwa węgla kamiennego w świetle badań laboratoryjnych. [Compactibility of unburnt coal mining waste in light of laboratory tests]. Materiały Sesji Naukowej z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesor Krystyny Skarżyńskiej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, 167–176 (2004) (in Polish). [Google Scholar]
 12. M. Borys, P. Filipowicz, Właściwości geotechniczneodpadów powęglowych z Lubelskiego ZagłębiaWęglowego. [Geotechnical parameters of coalmining wastes from Lublin Coal Basin]. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, IMiUZ, Falenty(2008) (in Polish). [Google Scholar]
 13. P. Michalski, K.M. Skarżyńska, Study of possibilityof application of Haldex-Plant discards in civilengineering. [In:] Rainbow (ed.). Reclamation,Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes.Balkema, Rotterdam (1990). [Google Scholar]
 14. M.T. Van Genuchten, A closed form equation forpredicting the hydraulic conductivity of unsaturatedsoils. Soil Sci. Soc. Amer. J., 44, 892–898 (1980). [Google Scholar]
 15. Dz.U. z 2007 r., nr 86 poz. 579, RozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać budowle hydrotechniczne i ichusytuowanie. [Journal of Laws of the Republic of Poland 2007, No. 86 item 579. Regulation of theMinister of Environment of 20 April 2007 ontechnical conditions to be met by hydraulic structuresand their location.]. (in Polish). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.