Download citation

Failure modes analysis of railway wheel

MATEC Web Conf., 178 (2018) 06005
DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201817806005