Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 73, 2016
XV International Conference “Topical Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Ecology – 2016”
Article Number 05007
Number of page(s) 10
Section Construction in the Arctic and permafrost
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167305007
Published online 11 August 2016
 1. Del S Guidice G. Comini, R. Lewis, Int. J.Num. Anal.Meth.Geomech, 2, 223–235 (1978) [CrossRef]
 2. A. Fadeev, Metod konechnyh ehlementov v geomekhanike (Nedra, Moscow, 1987)
 3. R. Harlan, J. Nixon, Geotekhnicheskie voprosy osvoeniya Severa: Teplovoy rezhim gruntov (Nedra, Moscow, 1983)
 4. L. Chistotinov, Modelirovanie teplo-massoperenosa v promerzayushchih puchinistyh gruntah. Problemy geokrologii (SO RAN, Yakutsk, 1998)
 5. G. Feldman, Peredvizhenie vlagi v talyh i promerzayushchih gruntah (Nauka, Novosibirsk, 1988)
 6. A. Fadeev, I. Saharov, P. Repina, OFMG, 5, 6–9 (1994)
 7. V. Borisov, Procedia Computer Science, 66, 112–121 (2015) [CrossRef]
 8. S. Kudryavtsev, I. Saharov, V. Paramonov, Promerzanie i ottaivanie gruntov prakticheskie primery i konechnoehlementnye raschet (Gruppa kompaniy Georekonstruktsiya, SPb, 2014)
 9. V. Ulitskiy, I. Saharov, V. Paramonov, Raschet sistemy osnovanie sooruzhenie pri promerzanii i ottaivanii gruntov s pomoshchyu programmy, “Termoground”. OFM, 5, 3–7 (2014)
 10. P. Kotov, L. Roman, I. Saharov, V. Paramonov, M. Paramonov, OFMG, 5, 8–13 (2014)
 11. Y. Wang, H. Jin, G. Li. Cold Regions Science and Technology, 126, 10–21 (2016) [CrossRef]
 12. G. Li, Q. Yu, W. Ma, Z. Chen, Y. Mu, L. Guo, F. Wang, Cold Regions Science and Technology, 121, 258–274 (2016) [CrossRef]