Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 73, 2016
XV International Conference “Topical Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Ecology – 2016”
Article Number 04002
Number of page(s) 11
Section Applied Mechanics in Construction and Material Science
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167304002
Published online 11 August 2016
 1. V.V. Bolotin, Dinamicheskaja ustojchivost’ uprugih system (Gostehizdat, Moscow, 1956)
 2. M.P. Paidoussis, N.T. Issid, Journ. of sound and vibr, 33(3), 264–294 (1994).
 3. M.P. Paidoussis, N.T. Issid, Trans of ASME, 198–202 (1996)
 4. Volmir A.S. Obolochki v potoke zhidkosti i gaza, Zadachi gidrouprugosti) Nauka, Moscow, 1999)
 5. V.P. Ilyin, V.G. Sokolov, Voprosy mehaniki stroitel’nyh konstrukcij i materialov. Mezhvuzovskij tematicheskij sbornik, 6–10 (1987)
 6. V.P. Ilyin, Vestnik rossijskoj akademii Arhitektury i stroit, nauk, 1, 15–21 (1996)
 7. A.A. Efimov, V.G. Sokolov, Izv. vuzov, Neft i gaz, 4, 47–51 (2007)
 8. A.V. Bereznev, Vestnik grazhdanskih inzhenerov, 3(50), 101–104 (2015)
 9. P. Djondjorov, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 31(3), 101–112 (2001).
 10. O. Doare, E. de Langre, Journal of Fluids and Structures, 16, 1–14 (2002) [CrossRef]
 11. T.V. Maltseva, S.M. Dorofeev, T.V. Saltanova, Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Neft i gaz, 1, 59–63 (2012)
 12. S.V Lilkova–Markova and D.S. Lolov, Sadhana, 29(3), 259–262 (2004) [CrossRef]
 13. I. Lottati, A. Kornecki, Journal of Sound and Vibration, 2(109), 327–332 (1996)
 14. I.I. Goldenblat, Issledovatel’skie raboty po inzhenernym konstrukcijam, 4–12 (1998)
 15. N.A. Kartvelishvili, Izv. Vsesojuznogo NII Gidrotehniki, 49, 31–53 (1998)
 16. S.S. Chen, Journ. Of the Eng. Mech. Division, 97, 1469–1485 (1991)
 17. C.S. Hsu, J. Appl. Mech., 3(30), 367–372 (1993)
 18. Je.I. Grigoljuk, V.V. Kabanov, Ustojchivost’ obolochek (Nauka, Moscow, 1998)
 19. V.G. Sokolov, I.O. Razov, Vestnik grazhdanskih inzhenerov, 2, 65–68 (2014)
 20. V.G. Sokolov, I.O. Razov, Vestnik grazhdanskih inzhenerov, 1, 29–32 (2013)
 21. I.O. Razov, Vestnik grazhdanskih inzhenerov, 3, 58–62 (2015)