Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 73, 2016
XV International Conference “Topical Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Ecology – 2016”
Article Number 02012
Number of page(s) 8
Section Energy Efficiency, Renewable Energy Sources, “Green” Buildings and Sustainable Development
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167302012
Published online 11 August 2016
 1. E. Arumägia, M. Mändelb, T. Kalamees, Energy Procedia. 78, 1027–1032 (2015) [CrossRef]
 2. C. D. Şahin, Z. D. Arsan, et al. Energy and Buildings, 96, 128–139 (2015) [CrossRef]
 3. L. L. Pisello, A. Petrozzi, V. L. Castaldo, F. Cotana, Applied Energy, 162, 1313–1322 (2016) [CrossRef]
 4. F. Ceroni, F. Ascione, R. F. De Masi, et al. Energy Procedia. 75, 1325–1334 (2015) [CrossRef]
 5. P. Leardini, M. Manfredini, M. Callau, Energy and Buildings. 95, 211–218 (2015) [CrossRef]
 6. K. Fabbri, B. Brunetti, Energy Procedia, 78, 1281–1286 (2015) [CrossRef]
 7. S.G. Golovina, S.V. Sementsov, Istoriya razvitiya konstruktsiy zdaniy zhiloy istoricheskoy zastroyki na primere Sakt-Peterburga, (SPbGASU, Saint-Petersburg, 2012)
 8. G.T. Popov, L. Ya Burak, Tekhnicheskaya ekspertiza zhilykh zdaniy staroy zastroyki, (Stroyizdat, Leningrad, 1986)
 9. V. Statsenko. Chasti zdaniy. Grazhdanskaya arkhitektura, (Gosudarstvennoe izdatel’stvo, Leningrad, 1930)
 10. Information on: http://dl.unilib.neva.ru/dl/694.pdf
 11. D. A. Slepukhin, PhD thesis. Moscow, 2001, 154 p.