Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 73, 2016
XV International Conference “Topical Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Ecology – 2016”
Article Number 02010
Number of page(s) 7
Section Energy Efficiency, Renewable Energy Sources, “Green” Buildings and Sustainable Development
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167302010
Published online 11 August 2016
 1. Government program “Energy efficiency and energetic development”, (approved by Government Resolution of Russian Federation N 321, 2014)
 2. D. Verneke, Stroitel’nye materialy, oborudovanie, tehnologii XXI veka, 10, 26–27 (2008)
 3. T. Zadvinskaya, A. Gorshkov, Adv Mat Res, 953–954, 1570–1577 (2014) [CrossRef]
 4. N. Zaguskin, Problemy sovremennoy ekonomiki, 4 (48), 314–319 (2013)
 5. About energy saving and energy efficiency improvements and introduction of amendments to certain regulatory act of the Russian Federation, (Federal Law N 261-FZ, 2009)
 6. E. Semenova, D. Kosheleva, Nauchnyj vestnik voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel’’nogo universiteta, 1, 150–153 (2011)
 7. E. Semenova, L. Amirkhanyan, Nauchnyj vestnik voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel’’nogo universiteta, 1, 142–144 (2011)
 8. S. Maloedov, V. Vyguzov, Stroitel’nye materialy, 5, 24 (2001)
 9. R. Zorin, I. S’yanov, 1, 139–142, (2010)
 10. Nefedova, D. Chernyshev, D. Tseytin, Constr of U Build and Struct, 10(25), 73–87 (2014)
 11. E. Bazhenova, J. Bykova, D. Bryus, D. Tseytin, Ap Mech and Mat, 725–726, 1445–1456 (2015)
 12. V. Murgul, J of Ap. En. Sc., 12 (2), 121–128 (2014)
 13. N. Koval’nogov, A. Rtishheva, E. Cynaeva, Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Problemy jenergetiki, 3–4, 100–107 (2007)
 14. V. Afanas’ev, V. Kovalev, V. Tarasov, V. Tarasova, D. Fedorov, Vestnik chuvashskogo universiteta, 2, 10–18 (2014)
 15. Nefedova, J. Bykova, S. Kosov, M. Petrichenko, Proc Eng, 117, 1102–1111 (2015)
 16. A. Nefedova, J. Bykova, S. Kosov, Constr of U Build and Struct, 5 (32), 50–62 (2015)
 17. M. Kukolev, Ju. Kukelev L. Lucenko, CSME FORUM’98, 584–588 (1998)
 18. V. Borovkov, M. Kukolev, V. Chahovskij, Ju. Kukelev, Nadezhnost’ i bezopasnost’ jenergetiki, 2, 56–58, (2008)
 19. Mohamad, Sol En, 3(61), 211–218 (1997) [CrossRef]
 20. Z. Yuwen, A. Faghri, Int. J of H and M Tr, 15(39), 3165–3173 (1996).