Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 63, 2016
2016 International Conference on Mechatronics, Manufacturing and Materials Engineering (MMME 2016)
Article Number 02020
Number of page(s) 6
Section Manufacturing and Design Science
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20166302020
Published online 12 July 2016
  1. DiMaioS.P, SalcudeanS.E, RebouletC, Proc IEEE Int Conf Rob Autom 1, 52(1998)
  2. HagaM, HiroshiW, FujishimaK, Mechatronics 11, 665 (2001) [CrossRef]
  3. ImanishiE, NanjoT, HirokaE, Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu C 69, 2336 (2003)
  4. Ye Li, Xiang Xu, Qin Qiu, Proc. World Congr. Intelligent Control Autom. WCICA 2, 6915 (2006)
  5. XUE Caijun, QIU Qingying, FENG Peien, ICED, 772 (2003)
  6. Liu Jing, Pan Shuang-Xia, Feng Pei-En, J ZHEJIGUNIV 38, 1490 (2004)
  7. Weidong Zhou, Man. Auto. 7, 166 (2010)
  8. Zhenpei Qin, Junping Zhu, Agr. Mec. Research 4, 46 (2011)
  9. Wei Huang,Qua. Tec. Supervision 5, 27 (2008)
  10. Deli Kong, Keli Zhao, Hydraulic excavator(Beijing,2007)