Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 63, 2016
2016 International Conference on Mechatronics, Manufacturing and Materials Engineering (MMME 2016)
Article Number 02004
Number of page(s) 6
Section Manufacturing and Design Science
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20166302004
Published online 12 July 2016
  1. Shiwei Mao, Guangmin Li, Fuqiang Chen, Auto Engineer, 11, 40 (2011)
  2. Jinli Xu, Shangguo Wan, Bing Xia, EMEIT-2012, 949, (2012)
  3. Shaojun Han, Kang Liu, Xijin He, Journal of Highway and Transportation Research and Development, 11, 146 (2011)
  4. Damin Pei, Pingfa Feng, Dingwen Yu, Machinery Design & Manufacture, 10, 44 (2005)
  5. S.H. Gao, G. Meng, Archive of Applied Mechanics, 10, 1473 (2011) [CrossRef]
  6. Shan Chai, Xianyue Gang, Fusheng Yao, Journal of University of Shanghai For Science and Technology, 01, 8 (2002)
  7. Fengyun Huang, Huanhuan Sun, Hao Pan, Weiru Zhang, Advanced Materials Research, 823, 417 (2013) [CrossRef]