Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 61, 2016
The International Seminar on Applied Physics, Optoelectronics and Photonics (APOP 2016)
Article Number 06012
Number of page(s) 4
Section Chapter 6 Optoelectronics and Photonics
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20166106012
Published online 28 June 2016
 1. Li Lan, Dong Xin-yong, Zhao Chun-liu, Sun Yi-ling, Jin Shang-zhong, Zhang Zai-xuan. Laser Optoelectronics Prog. 47, 090603 (2010). [CrossRef]
 2. Z.C.Zhuo, B.S.Ham. Opt.FiberTechno 1.15, 442 (2009).
 3. Q.Wu, Semenova Y. Opt. Laser Techno 1.42, 653(2010) [CrossRef]
 4. Li Bin, TAN Wei-zhong, Liu Yan, Wang Yan-hua, Ren Wen-hua, Jian Shui-sheng 1, ActaOpt. Sin. 27, 2133 (2007).
 5. Tsai P, Fengguo Sun, Gaozhi-xiao, Zhiyi Zhang, Rahimi S, Dayan Ban. Photonic Tech. Lett. 20,300(2008). [CrossRef]
 6. ZHANG Zi-jia. Sci. Press China. 2009. (in Chinese)
 7. Che Ya-liang, Luo Kai-bin, Du Ting-long. ACTA OPT. SINICA. 29, 2973 (2009). (in Chinese) [CrossRef]
 8. LI Zhi-quan, CAO ping, REN Xiao-li, ZHANG Jing-ru, WANG Yan-nan. J. Optoelectronics-Laser. 22,491(2011).
 9. YANG Dong-Thou, FENG De-Jun, WANG Jing, JIANG Ming-shun, SUI Qimei. J.Optoelectronics-Laser. 20, 1438 (2009). (in Chinese)
 10. LI Yong-guo, DAI Heng, YAO Kai-fang, WU an, ZHANG Dong-sheng.J. WUHAN UNIV. TECHNOL. 32, 59 (2010). (in Chinese)
 11. LV Shuang-ming. Shandong Univ. 2009. (In Chinese).
 12. HAN Ping, ZHOU Zu-de, CliENG Song-lin. J. Optoelectronics Laser. 21,817(2010). (in Chinese)
 13. CAI Hong, WEI Zhi-fen.. Shanxi Univ. (Nat. Sci. ED.). 34, 237 (2011). (in Chinese)
 14. YANG Lin, DUAN Kai-Liang, LUO Shi-long, ZHAO Wei. HIGH POWER LASER PART. BEAMS. 23, 308 (2011). (in Chinese) [CrossRef]
 15. ZHANG Hao, CHENG Shu-ming. J. Changzhi Univ. 27, 4 (2010). (in Chinese)