Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 61, 2016
The International Seminar on Applied Physics, Optoelectronics and Photonics (APOP 2016)
Article Number 05015
Number of page(s) 5
Section Chapter 5 Materials Science
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20166105015
Published online 28 June 2016
  1. Chen Lidong, Ma Shuying, Liu Rongchang, Li Shuzhen, Shi Lei, Li Guofang, Zheng Lixin. Design of hydraulic system of crankshaft rolling strengthen machine, Machine Tool and Hydraulics, 2009, 7 (37): 66–68
  2. Xue Longquan, Wang Yuqiu, Liu Rongchang, Zhang Hongjun, Wang Huiwu. Finite element analysis of residual deforming of crankshaft rolling process, Machine Tool and Hydraulics, 2005, 10: 40–41
  3. Wang Huiwu, Xue Longquan, Liu Hongzhao, Zhou Chunguo, Liu Rongchang. The design of eccentric fixture of crank for fillet rolling, Machine Tool and Hydraulics, 2004, 8: 164–165
  4. Liu Rongchang, Sun Huadong, Jiao Honglei, Ma Shuying, Xue Longquan. Explicit dynamic analysis of crankshaft rolling process, Transactions of Csice, 2009, 5 (27): 463–468