Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 48, 2016
IV Russian Forum for Young Scientists with International Participation “Space Engineering”
Article Number 06004
Number of page(s) 6
Section 6. Practice-oriented Approach to the Specialists Training in the Aerospace Industry
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20164806004
Published online 04 April 2016
 1. B. S. Caldwell, Act. Astr. 112 (2015)
 2. J. Rodriguez, A. Laveron-Simavilla, J.-M. del Cura, J. M. Ezquerro, V. Lapuerta, M. Cordero-Gracia, Adv. In Sp. Res. 56, 7 (2015) [CrossRef]
 3. S.P. Kurdyumov, Mater. mezhd. nauch.-obshch. konf. 1 http://lib.icr.su/node/877
 4. G.D. Dulnev, Mater. mezhd. nauch.-obshch. konf. 1 http://lib.icr.su/node/885
 5. B. Donald, Act. Astr. 107 (2015)
 6. P. Dias, Scien. and Engin. Ethic. 20, 2 (2014)
 7. T. Thumm, J.A. Robinson, Act. Astr. 103 (2014)
 8. S.V. Krichevskiy, Osvoenie vnezemnykh prirodnykh resursov I okhrana okruzhayushchey sredy. Upravlenie sotsioprirodnymi sistemami: filosofsko-metodologicheskie aspekty (Rossiyskiy arkhiv gosudarstvennykh standartov, Moscow, 2006)
 9. L.V. Shaposhnikova, Mater. mezhd. nauch.-obshch. konf. 1 http://lib.icr.su/node/876
 10. I.B. Ardashkin, L.A. Korobeynikova and A.V. Popova, Mat. Web of Conf. 37 (2015)
 11. J. Halbe, J. Adamowski, C. Pahl-Wostl, Jour. of Clean. Prod. 106 (2015)
 12. R. Correal, G. Pajares, J.J. Ruz. Robot. 34, 2 (2016)
 13. Prikaz ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 161100 Sistemy upravleniya dvizheniem I navigatsiya. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192521/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (2016)
 14. Prikaz ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 160400 Proektirovanie, proizvodstvo i ekhspluatatsiya raket I raketno-kosmicheskikh kompleksov. http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m82.pdf (2016)
 15. Prikaz ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 160400 Raketnye kompleksy I kosmonavtika. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98340/5d5349cf7e1bf3869c85e8494a0df9125b321608/ (2016)
 16. Prikaz ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 140400 Elektroenergetika I elektrotekhnika. http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm710-1.pdf (2016)
 17. Prikaz ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 130101 Prikladnaya geologiya. http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_11/prm62-1.pdf (2016)
 18. Prikaz ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 15.04.01 Mashinostroenie. http://cdnimg.rg.ru/pril/107/88/52/35179.pdf (2016)
 19. I.B. Ardashkin, A.N. Yakovlev, N.V. Martyushev, Adv. Mat. Res. 1040 (2014)
 20. L. Margulis, D. Sagan, Chto takoe zhizn? V.I. Vernadskiy: Pro et Contra (Russkiy christianskiy gumanitarnyy institut, St-Petersburg, 2000)