Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 48, 2016
IV Russian Forum for Young Scientists with International Participation “Space Engineering”
Article Number 01003
Number of page(s) 5
Section 1. Spacecrafts and Devices
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20164801003
Published online 04 April 2016
  1. I.E. Sipenkov, A.Yu. Filippov, Yu.Ya. Boldyrev, B.S. Grigoriev, N.D. Zablotchkiy, G.A. Luchin, T.V. Panich, Precizionnye gazovye podshipniki (Electropribor, St-Petesburg, 2007)
  2. I.V. Yakovlev, Issledovanie vibracij, prochnosti i konstrukcii detalej aviadvigatelej (Mashinostroenie, Moscow, 1968)
  3. A.N. Golikov, A.A. Ignatovskaya (Kuzma), M.S. Plehanov, Jelektronnye i jelektromekhanicheskie sistemy i ustrojstva (AO NPC Poljus, Tomsk, 2013)
  4. A.V. Dubinin, K.V. Smolyan, Prib. S5, 169 (2012)
  5. Y.M. Temis, M.Y. Temis, A.B. Meshcheryakov, J. Frict. and Wear 32(3), 212 (2011) [CrossRef]
  6. A.A. Ignatovskaya, A.N. Golikov, J. Phys.: Conf. Ser. 671, 012020 (2016) [CrossRef]
  7. V.I. Grabovskij, Izvestiya Akademii Nauk. Mekhanika Zhidkosti/ Gaza 2, 33 (2003)
  8. E.A. Dukhovskoi, L.V. Voitenko, A.V. Lyubavin, B.M. Krivitski, Trenie. Iznos 2(6), 1099 (1981)