Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 37, 2015
Smart Grids 2015
Article Number 01003
Number of page(s) 5
Section Investigation of Power Engineering Processes
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20153701003
Published online 22 December 2015
 1. N. Khadzhsaid, J-C. Sabonnader. Smart Grids, Energetika budushchego, 60 (588), 77 (2009).
 2. D. Yu. Apukhtin, A.E. Zhuravlev, A.S. Lifshits. Avtomatizatsiya i IT v Energetike, 4 (4), 4 (2013).
 3. J.K. Gruber, F. Huerta, P. Matatagui, M. Prodanović. Appl. Energy, 160, 194 (2015). [CrossRef]
 4. S. Arndt, T. Sheveleva, C. Goeke. Energy, Sustainability and Society, 5, 1, 18 (2015). [CrossRef]
 5. P. Mesarić, S. Krajcar. Energy and Buildings, 108, 1 (2015). [CrossRef]
 6. M.B. Bulut, M. Odlare, P. Stiglson, F. Wallin, I.B. Vassileva, Energy and Buildings, 107, 254 (2015). [CrossRef]
 7. I.O. Volkova, V.R. Okorokov, R.V. Okorokov, B.B. Kobets. Contseptsiya intellektualnych energosistem I vozmozhnosti ee realizatsii v rossiiskoy elektroenergetike (Moscow, Institute narodnochozyastvenogo prognozirovaniya RAN, 2011) (in Russian).
 8. M. Jarrah, M. Jaradat, Y. Jaraweh, M. Al-Ayyoub, A. Bousselham, Information Systems, 53, 190 (2015). [CrossRef]
 9. M.M. Eissa. Renewable Sustainable Energy Rev. 52, 1645 (2015). [CrossRef]
 10. Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart vysshego professionalnogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 140400 Elektroenergetika i elektrotechnika (Moscow, 2011) (in Russian).
 11. Prikaz ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 13.03.02 Elektroenergetika i elektrotechnika. http://www.osu.ru/docs/fgos/vo/bak_13.03.02.pdf.
 12. Y.A. Salchak, D.A. Sednev, K.V. Krening, I.B. Ardashkin. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 81, 1 (2015). [CrossRef]
 13. I.B. Ardashkin, A.N. Yakovlev, N.V. Martyushev. Adv. Mater. Res., 1040 (2014).