Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 33, 2015
ESOMAT 2015 – 10th European Symposium on Martensitic Transformations
Article Number 07004
Number of page(s) 6
Section Martensite in steel
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20153307004
Published online 07 December 2015
 1. F. Hahnenberger, M. Smaga, D. Eifler, Int. J. Fat. 69 (2014)
 2. M. Smaga, F. Walther, D. Eifler, Mat. Sci. Eng. A 483–484 (2008)
 3. M. Bayerlein, H.J. Christ, H. Mughrabi, Mat. Sci. Eng. A 114 (1989) [CrossRef]
 4. X. Xu, W. Xu, F.H. Ederveen, S. van der Zwaag, 301 Wear (2013)
 5. D. Frölich, B. Magyar, B. Sauer, P. Mayer, B. Kirsch, J.C. Aurich, R. Skorupski, M. Smaga, T. Beck, D. Eifler, 328–329 Wear (2015)
 6. I. Nikitin, B. Scholtes, Journal of Heat Treatment and Materials 3 (2012)
 7. E. Brinksmeier, M. Garbrecht, D. Meyer, CIRP Annals – Manufacturing Technology 57/1 (2008)
 8. J.C. Aurich, P. Mayer, B. Kirsch, D. Eifler, M. Smaga, R. Skorupski, CIRP Annals – Manufacturing Technology 63/1 (2014)
 9. O. Grässel, L. Krüger, G. Frommeyer, International Journal of Plasticity 16 (2000) [CrossRef]
 10. H. Springer, D. Raabe, Acta Metall. 60 (2012)
 11. W. Song, T. Ingendahl, W. Bleck, Acta Metall. (2014)
 12. K. Egashira, S. Hosono, S. Takemoto, Y. Masao, Precision Engineering 35 (2011) [CrossRef]
 13. J.C. Aurich, M. Carrella, M. Walk, CIRP Annals - Manufacturing Technology 64 (2015) [CrossRef]
 14. M. Zhou, B. K. A. Ngoi, Z. W. Zhong, X. J. Wang, Materials and manufacturing processes (2001)
 15. X. Wu, L. Li, N. He, M. Zhao, Z. Zhan, Int J Adv Manuf Technol (2015)
 16. A. Simoneau, E. Ng, M.A. Elbestawi, Annals of the CIRP 56/1 (2007)
 17. J.C. Aurich, I.G. Reichenbach, G. Schueler, CIRP Annals - Manufacturing Technology 61 (2012) [CrossRef]
 18. J. Talonen, P. Aspegren, H. Hänninen, Material Science and Technology, 20 (2004) [CrossRef]
 19. S.S.M. Tavaresa, D. Fruchart, S. Miraglia, Journal of Alloys and Compounds 307 (2000)
 20. M. Walk, J.C. Aurich. Procedia CIRP 14 (2014) [CrossRef]