Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 23, 2015
Heat and Mass Transfer in the Thermal Control System of Technical and Technological Energy Equipment
Article Number 01008
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20152301008
Published online 31 August 2015
 1. G.V. Kuznetsov, N.V. Baranovskiy, Prognoz vozniknoveniya lesnikh pozharov i ikh ekologicheskikh posledstviy, (2009) (In Russian)
 2. D.M.J.S. Bowman, J.H. Johnston, Ecohealth, 2, 76 (2005) [CrossRef]
 3. R.Sh. Enaleev, A.M. Zakirov, J.S. Chistov, E.Sh. Telyakov, Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 15, 50 (2012) (In Russian)
 4. E.N. Valendik, I.V. Kosov, Sibirskiy ecologicheskiy zhurnal, 4, 517 (2008) (In Russian)
 5. A. Hummel, K. Lyons, Fire Technology, 50, 1285 (2014) [CrossRef]
 6. ASTM Standard D 4108–87, Standard test method for thermal protective performance of material for clothing by open flame method, American society for testing and materials (1994)
 7. A.E. Pushkareva, Lazerniy selektivniy nagrev elementov kozhi. Diss. Cand. Tech. Sci. (2006) (In Russian)
 8. V.V. Terebnev, N.S. Artemiev, A.V. Podgrushniy, Protivopozharnaya zashchita I tushenie pozharov. Kniga 5. Lesa, torphyaniki. Lesosklady (2007) (In Russian)
 9. F. Xu, T.J. Lu, K.A. Seffen, Acta Mechanica Sinica, 24, 1 (2008) [CrossRef]
 10. B.A. Paramonov, Ya.O. Porembskiy, V.G. Yablonskiy, Ozhogi : Rukovodstvo dlya vrachey (2000) (In Russian)
 11. M.V. Vildieva, Obosnovanie primeneniya meksidapta v kompleksnom lechenii bolnikh s termicheskoy travmoy, Diss. Cand. Med. Sci. (2009) (In Russian)
 12. A.S. Solodkin, K.O. Ponomarev Mathematical Simulation of Heat Impact of Heated Up to High Temperatures Particle on Human Skin: Simple One-Dimensional Statement // MATEC Web of Conference. 2014. 19. Paper 01034. P. 1–6. [CrossRef]
 13. A.A. Samarskiy, P.N. Vabishchevich, Additivnie skhemy dlya zadach matematicheskoy fiziki (2001) (In Russian)
 14. S. Petter, A. Fruhling, International journal of medical informatics, 80, 480 (2011) [CrossRef] [PubMed]
 15. N. Bricon-Souf, C. Verdier, A. Flory, M.C. Jaulent, IRBM, 34, 9 (2013) [CrossRef]
 16. A.M. Grishin, N.V. Baranovskij, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 76, 166 (2003)
 17. G.V. Kuznetsov, N.V. Baranovskiy, EPJ Web of Conferences, 76 (01028), 1 (2014) [CrossRef] [EDP Sciences]
 18. G.V. Kuznetsov, N.V. Baranovskiy, Proceedings of SPIE, 8890, paper 889011 (2013) doi:10.1117/12.2033929
 19. D.V. Korobkina, N.V. Baranovskiy, Cloud of Science, 1, 292 (2014) (In Russian)