Open Access
Issue
MATEC Web of Conferences
Volume 19, 2014
The 2nd International Youth Forum “Smart Grids”
Article Number 01035
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20141901035
Published online 15 December 2014
 1. G.V.Kuznetsov, N.V.Baranovskiy, Prognoz vozniknoveniya lesnikh pozharov i ikh ekologicheskikh posledstviy, (2009) (In Russian)
 2. R.Sh.Enaleev, A.M.Zakirov, J.S.Chistov, E.Sh.Telyakov, Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 15, 50 (2012) (In Russian)
 3. ASTM Standard D 4108-87, Standard test method for thermal protective performance of material for clothing by open flame method, American society for testing and materials (1994)
 4. D.V.Korobkina, N.V.Baranovskiy, Cloud of Science, 1, 292 (2014) (In Russian)
 5. S.Petter, A.Fruhling, International journal of medical informatics, 80, 480 (2011) [CrossRef] [PubMed]
 6. N.Bricon-Souf, C.Verdier, A.Flory, M.C.Jaulent, IRBM, 34, 9 (2013) [CrossRef]
 7. F.Xu, T.J.Lu, K.A.Seffen, Acta Mechanica Sinica, 24, 1 (2008) [CrossRef]
 8. A.Hummel, K.Lyons, Fire Technology, 50, 1285 (2014) [CrossRef]
 9. A.E.Pushkareva, Lazerniy selektivniy nagrev elementov kozhi. Diss. Cand. Tech. Sci. (2006) (In Russian)
 10. B.A.Paramonov, Ya.O.Porembskiy, V.G.Yablonskiy, Ozhogi: Rukovodstvo dlya vrachey (2000) (In Russian)
 11. J.T.Whitton, J.D.Everall, Br. J. Dermatol, 89, 467 (1973) [CrossRef]
 12. V.L.Bykov, Kozha i ee proizvodnie // Chastnaya gistologiya cheloveka (2001) (In Russian)
 13. M.V.Vildieva, Obosnovanie primeneniya meksidapta v kompleksnom lechenii bolnikh s termicheskoy travmoy, Diss. Cand. Med. Sci. (2009) (In Russian)
 14. E.N.Valendik, I.V.Kosov, Sibirskiy ecologicheskiy zhurnal, 4, 517 (2008) (In Russian)
 15. E.P.Yankovich, N.V.Baranovskiy, 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM – 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Conference Proceedings (17–26 June 2014, Albena, Bulgaria), 1, 607 (2014)
 16. N.V.Baranovskiy, E.P.Yankovich, Proceedings of 5th International Conference on Cartography and GIS (Riviera, Bulgaria, 15–20 june 2014)./Eds. T.Bandrova, M.Konecny. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2, 756 (2014)
 17. N.V.Baranovskiy, M.V.Zharikova, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography – LNG&C. Thematic Cartography for the Society, 13 (2014)
 18. G.V.Kuznetsov, N.V.Baranovskiy, EPJ Web of Conferences, 76 (01028), 1 (2014) [CrossRef] [EDP Sciences]
 19. G.V.Kuznetsov, N.V.Baranovskiy, Proceedings of SPIE, 8890, paper 889011 (2013) doi:10.1117/12.2033929